Wysokość składek członkowskich MKP Wodnik Tychy od 1.1.2022

Składka członkowska

Składka członkowska nie jest formą opłaty za jakąkolwiek usługę świadczoną przez klub (np.: badania lekarskie, obozy stacjonarne, treningi, wyjazdy na zawody, sprzęt pływacki, licencje, opieka medyczna itp.). Składka członkowska jest świadomym wsparciem i wyrazem chęci należenia do społeczności MKP WODNIK TYCHY i reprezentowania jego barw. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd klubu MKP Wodnik Tychy stosownymi uchwałami. Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku, przez cały okres trwania w członkostwie niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu (również w okresie wakacyjnym).

Oferta sekcji zawodniczej MKP Wodnik Tychy

W ramach członkostwa klub MKP Wodnik Tychy oferujemy bezpłatnie:
- udział w treningach motorycznych (2 x w tygodniu)
- udział 24 – 34 jednostek treningowych w miesiącu
- szkolenie w zakresie pływania wyczynowego
- udział w zawodach rangi Mistrzostw Śląska
- udział w zawodach Mitingu im. Maćka Maika.
Pozostałe zawody tj.: Puchar Polski, udział w Mistrzostwach Polski – odpłatność wg regulaminu.

Wysokość składki członkowskiej 
MKP Wodnik Tychy

Z dniem 1.1.2022 wysokość miesięcznej składki członkowskiej klubu MKP Wodnik Tychy – 250,00/m-c
Składkę należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca “z góry” na konto MKP Wodnik Tychy. 
Santander Bank
9
7 1090 1652 0000 0001 3385 8789

z dopiskiem: Imię i Nazwisko, za jaki miesiąc i rok 
np.: “Jan Kowalski, składka członkowska za m-c 01.2021″.

Dofinansowanie do składek

Dofinansowanie do składek dla zawodników osiągających najlepsze wyniki. 
Wysokość miesięcznej składki członkowskiej dlamedalistów ostatnich Mistrzostw Polski Seniorów - 0 pln
Wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla medalistów ostatnich Mistrzostw Polski Juniorów – 100 pln 
Wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla finalistów A i B ostatnich Mistrzostw Polski - 200 pln
Obniżona składka obowiązuje od następnego miesiąca po imprezie Mistrzostw Polski do miesiąca kolejnych Mistrzostw Polski. 
Przykład: W zimowych MP w grudniu 2021 zawodnik osiągnął wynik na poziomie finału A lub B. Następne MP obywają się w lipcu 2022. W takim wypadku składka członkowska od stycznia 2022 do lipca 2022 włącznie będzie wynosić 200 pln.