Wysokość składek członkowskich MKP Wodnik Tychy od 1.10.2023

Składka członkowska

  1. Składka członkowska nie jest formą opłaty za jakąkolwiek usługę świadczoną przez klub (np.: badania lekarskie, obozy stacjonarne, treningi, wyjazdy na zawody, sprzęt pływacki, licencje, opieka medyczna itp.).
  2. Składka członkowska jest świadomym wsparciem i wyrazem chęci należenia do społeczności MKP WODNIK TYCHY i reprezentowania jego barw.
  3.  Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd klubu MKP Wodnik Tychy stosownymi uchwałami. 
  4. Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 11 miesięcy w roku od września do lipca, przez cały okres trwania w członkostwie, niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu.

Oferta sekcji zawodniczej MKP Wodnik Tychy

W ramach członkostwa klub MKP Wodnik Tychy oferujemy bezpłatnie:
- udział w treningach motorycznych (2 x w tygodniu)
- udział 24 – 34 jednostek treningowych w miesiącu
- szkolenie w zakresie pływania wyczynowego
- udział w zawodach rangi Mistrzostw Śląska
- udział w zawodach Mitingu im. Maćka Maika.
Pozostałe zawody tj.: Puchar Polski, udział w Mistrzostwach Polski – odpłatność wg regulaminu.

Wysokości składki członkowskiej 
MKP Wodnik Tychy 

Z dniem 1.10.2023 wysokość miesięcznej składki członkowskiej klubu MKP Wodnik Tychy wynosi 300,00/m-c .

Składkę należy opłacać przez 11 miesięcy w roku,  w okresie od września do lipca włącznie 
do 10 dnia każdego miesiąca “z góry”. 
na konto MKP Wodnik Tychy

Santander Bank
97 1090 1652 0000 0001 3385 8789

z dopiskiem: Imię i Nazwisko, za jaki miesiąc i rok
np.: “Jan Kowalski, składka członkowska za m-c 10.2023″.

Dofinansowanie do składek

Dofinansowanie do składek dla zawodników osiągających najlepsze wyniki. 

- wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla medalistów ostatnich Mistrzostw Polski Seniorów - 0 pln

- wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla medalistów ostatnich zimowych lub letnich Mistrzostw Polski Juniorów – 150 pln 

- wysokość miesięcznej składki członkowskiej dla finalistów A i B ostatnich zimowych lub letnich Mistrzostw Polski - 250 pln

Obniżona składka obowiązuje od następnego miesiąca po imprezie Mistrzostw Polski do miesiąca kolejnych Mistrzostw Polski. 

Przykład: W zimowych MP w grudniu 2022 zawodnik osiągnął wynik na poziomie finału A lub B. W takim wypadku składka członkowska od stycznia 2023 do grudnia 2023 włącznie będzie wynosić 250 pln.

Pobierz regulamin w pdf